niedziela, 26 lutego 2017

Kultura w cywilizacji

Kultura ma wiele uzasadnień odnośnie przesłania tego słowa. Może to być całokształt przyjętych zachowań ludzkich np. grzeczność lub przywitanie się z kimś w jakiś sposób. W takim wypadku mówimy że ktokolwiek ma kulturę prywatną. Kultura ma także znaczenie w odniesieniu do rozmaitych miejsc kulturalnych takich jak teatr lub opera gdzie wystawiane są przeróżne sztuki ażeby widz mógł podziwiać. Kultura jest podzielona na wiele dziedzin z życia powszedniego. Kultura społeczna to miejsca kulturalne i ich odwiedzanie Kultura materialna oznacza coś czego dorobił się człowiek własnymi siłami oraz umiejętnościami. Kultura duchowa tudzież świadczy ludzkie credo, przesądy, literatura, sztuka czy również malarstwo. Odnosi się również do filmu czy też fotografii. Może być również kultura języka czy również kultura polityczna. Ostatnią z dziedzin kulturalnych jest kultura sportowa. Świadczy ona zwłaszcza aktywne życie i dbanie o swoją kondycję fizyczną inaczej sport, rekreacja lub także turystyka. Kulturę można rozumieć na wiele przeróżnych sposobów.

Więcej informacji: www.arte24.pl