niedziela, 26 lutego 2017

Kultura na świecie

Cywilizacja ma dużo uzasadnień odnośnie znaczenia tego słowa. Może to być całokształt przyjętych zachowań ludzkich np. grzeczność lub przywitanie się z kimś w jakiś sposób. W takim wypadku mówimy że ktokolwiek ma kulturę osobistą. Kultura ma również znaczenie w odniesieniu do przeróżnych miejsc kulturalnych takich jak teatr lub opera gdzie wystawiane są różnorodne sztuki by widz mógł podziwiać. Kultura jest podzielona na dużo dyscyplin z życia codziennego. Kultura społeczna to miejsca kulturalne oraz ich oglądanie Kultura materialna oznacza coś czego dorobił się człowiek własnymi siłami i umiejętnościami. Kultura duchowa natomiast oznacza ludzkie credo, przesądy, literatura, sztuka lub też malarstwo. Odnosi się również do filmu czy również fotografii. Może być także kultura języka czy także kultura polityczna. Ostatnią z dziedzin kulturalnych jest kultura sportowa. Świadczy ona w zasadzie aktywne życie oraz dbanie o swoją kondycję fizyczną czyli sport, rekreacja czy też turystyka. Kulturę wolno rozumieć na wiele przeróżnych sposobów.

Więcej na ten temat: http://www.arte24.pl/