wtorek, 27 września 2016

Polmack

W przedsiębiorstwach, logistyka może skupiać się na transferze od miejsca podstawowego do odbioru przez użytkownika końcowego. Są dwa bazowe etapy logistyki. Główny udoskonala ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci komunikacyjnej oraz ośrodków magazynowania. Drugi uzgodni kolejność zasobów by sfinalizować określony projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się w zasadzie w celu uniknięcia niedoboru produktów, zmniejszenie kosztu transportu, zdobycie jakiegoś materiału w minimalnym okresie czasu bądź też minimalny okres i ilość dóbr magazynowanych. Transfer logistyczny jest szczególnie ważny w typie produkcji just in time, w jakim kładzie się nacisk do zmniejszenia stocku do minimum - oto polmack. Minioną tendencją w dużych sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, bardziej aniżeli optymalizacja całego systemu do określonego celu. Jest to możliwe ponieważ plany prezentują zwłaszcza ilości, które magazynuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od strategii.